Vedlikehold av plen

Når gress klippes skal man aldri klippe bort mer enn 1/3 av den totale lengden på gresset.Plen trenger vedlikehold hvis den skal bli grønn og tett.
Vedlikeholdet består av klipping-gjødsling-raking/vertikalskjæring, dressing og ugrasfjerning.

Klipping

Klippeutstyret må være skarpt for å få et rent snitt.
Klippehøyden bør ikke gå under 3 cm.  Når gress klippes skal man aldri klippe bort mer enn 1/3 av den totale lengden på gresset.
Det betyr at gresset bør klippes innen høyden når 4,5 cm. Den aller beste klippingen, og den fineste plenen får man ved å benytte en robotklipper.  Dette er noe vi absolutt anbefaler.
Du bør bruke oppsamler på en ordinær klipper hvis du ser at det ligger igjen mye avklipp. Bioklipper egner seg kun hvis det klippes ofte, dvs lite avklipp hver gang.

Gjødsling:

Vi anbefaler at du bruker gjødsel som er merket til plenbruk. Like før veksten starter om våren bør plenen få sin første gjødsling. Deretter gjødsler du en gang pr. mnd. frem til aug/september. Siste gang brukes  høstgjødsel. Tilfør ca 20 gram pr m² pr. ved hver gjødsling.
Enkelte hagesentra selger gjødselspredere, de er til god hjelp for å få til en jevn spredning.
Kalking gjøres normalt hvert femte år. Er det brukt vekstjord som inneholder mye torv bør man kalke hvert tredje år. Bruk ca. 200 gram pr. m²

Raking/vertikalskjæring

Formålet er å fjerne dødt materiale i rotsjiktet. Blir dette for tett vil det hindre god vekst i plenen.  Velger du å benytte rive, må det brukes jernrive med stive tinder. Det er en tung jobb,
så er det litt størrelse på plenen bør man vurdere å gjøre det maskinelt.  Dette bør gjøres i første halvdel av vekstsesongen, og er en effektiv måte for å få i gang vekst om våren. I forbindelse med denne jobben kan man med fordel dresse plenen.

Ugrasfjerning

Vil man holde ferdigplenen ren for ugras kreves det innsats.  Ugress med store røtter tar mann med ugressjern, mens planter med fint rotsystem må lukes vekk. Det er viktig at man tar ugrasplantene så fort man ser dem.  Kommer det inn for mange planter kan det bli en uoverkommelig oppgave.  Da må man bruke kjemisk bekjempning. Dette kan ikke fjerne alt, men er effektivt mot løvetann og groblad.  Den beste måten å holde ugress unna på er å ha en frisk, tett og grønn plen.