Produksjon

Ferdigplen er ferdig dyrket gressplen. Vi sår gressfrø på lett steinfri sandjord. Her får plenen stell og gjødsling i et til to år, før den høstes. Med spesialutsyr høster vi plenen i ruller på 0,4 m x 2,5 m. Rullene stables på paller.

Vi bruker plenfrø med et høyt innehold av arten Engrapp. Engrapp er den mest robuste gresstypen vi har. Den setter pris på lyse næringsrike vokseplasser. Bruk: Ferdigplen brukes alle steder hvor du raskt vil ha et etablert gressdekke. Ferdigplen sikrer områder som er utsatt for erosjon.

Hvordan måle arealet?

Klikk på den figuren som ligner mest på ditt areal for å få tips til beregning av arealet.

Firkant eller rektangel

Lengden og bredden i firkanten eller rektangelet er målt i meter. For å regne ut den nødvendige mengden av gress i kvadratmeter: Gange lengden med bredden.

Eksempel: Lengde 10 meter: Bredde 5 meter 10 x 5 =50 kvadratmeter.

Sirkel

Diameteren i sirkel-området blir målt i meter.
For å regne ut den nødvendige mengden av gress i kvadratmeter,
ganger du 0.80 med diameter ganger diameter.

Eksempel: Diameter 9 meter
0.80 x 9 x 9 =64.80 kvadratmeter

 

Oval

Lengden og bredden i det ovale området blir målt i meter.
For å regne ut den nødvendige mengden av gress i kvadratmeter,
ganger du 0.80 med lengden ganger bredden.

Eksempel: Lengde 23 meter: Bredde 17 meter
0.80 x 23 x 17 = 312.80 kvadratmeter

Trapes

Parallell sidene (1) og (2) og normal-høyden blir målt i meter
For å regne ut den nødvendige mengden av gress i kvadratmeter,
ganger du 0.50 med summen av de to parallell-sidene ganger høyden.

Eksempel: Parallell side (1) 30 meter parallell side (2) 50 meter height 20 meter
0.50 x(30+50+80) x 20 =800 kvadratmeter.

Trekant

Grunnflaten og høyden i trekanten blir målt i meter.
For å regne ut den nødvendige mengden av gress i kvadratmeter,
ganger du 0.50 med grunnflaten ganger høyden. 

Eksempel: Grunnflate 40 meter: høyde 25 meter
0.50 x 40 x 25 =500 kvadratmeter

Uvanlige former

Du må først dele opp området i vanlige former, som for eksempel: sirkel, firkant og trekant.
For å regne ut den nødvendige mengden av gress i kvadratmeter,
bruker du formlene for hver enkelt form.

Ulik bredde

Du må først måle lengden på den lengste aksen i området. For hver annen meter langs aksen måler du bredden. Den må måles vinkelrett på aksen. Legg sammen alle bredder, og del dette på hvor mange bredder du har målt. Da finner du gjennomsnittsbredden.

Gang gjennomsnittsbredden med lengden.

Eksempel: Lengde 9 meter, bredde (1) 3 meter, bredde (2) 4 meter, bredde (3) 5 meter.
Gjennomsnittsbredden blir da 3 meter + 4 meter + 5 meter = 12 meter : 3 (antall bredder) = 4 meter. 4 meter (gjennomsnittsbredden) x 9 meter (lengden) = 36 kvadratmeter