Legge plen

Før du legger ferdigplen

Underlaget til ferdigplen bør bestå av 10–15 cm sandblandet matjord. Løs opp området hvor matjord skal legges ut, og sørg for at matjorda blir jobbet litt ned i undergrunnen. Overflaten avrettes nøyaktig, slik at ferdigplenen kan legges på et plant underlag. Unngå svanker hvor vann kan bli stående, og husk å lage fall vekk fra grunnmur. Spre ut 30 gram plengjødsel og 300 gram kalk pr.m² og rak lett over.
Deretter vannes området slik at jorda blir godt fuktet.

Når du får ferdigplenen

Ferdigplen er levende materiale, og må legges straks etter mottak. Vann gjerne pallene hvis jobben tar litt tid. Må jobben utsettes til neste dag, må rullene rulles ut og vannes. Får du flere paller bruker du ferdigplen fra alle pallene samtidig.

 

Start leggingen langs en rett kant

Utstyr deg med en skarp kniv slik at du kan kappe mattene der det er behov. Unngå overlapper og glipper. Legg ut i mursteinsmønster slik at skjøtene ikke kommer på linje. Fyll jord inntil alle avslutninger for å unngå uttørking.  Legger du i en skråning legges rullene opp og ned med fallretningen.  Bruk plenvalse eller tramp over det nylagte området. Da får røttene god kontakt med underlaget. Vanning skal følge parallelt med legging.

 

Når plenen er lagt

Vær meget nøye med vanning. For at plenen skal holdes fuktig er det best å vanne ofte og lite, fremfor sjelden og mye. I tørt varmt vær bør det vannes formiddag og ettermiddag; ca 15 mm. pr. gang. (bruk nedbørmåler eller sett ut en boks/glass som har like stor åpning som grunnflate. 15 mm. = 15 mm vann i glasset) Ferdigplenen kan trafikkeres lett, men unngå konsentrert og hard belastning til den har grodd fast. Da kan den også klippes. Klipp aldri lavere enn 2,5-3 cm. Følg lokale anvisninger for gjødsling og kalking. For best overvintring: Ikke trafikker snødekte plener. Da blir det et islag over plenen som ofte fører til isbrann og gul plen neste sesong.
Legges plenen om høsten vil det være behov for vann straks veksten starter våren etter

Store areal

Til de virkelig store areal benytter vi plenruller som er opp mot 20 m² store. Dette krever maskinell behandling med utstyr som vi disponerer. Kontakt oss for et tilbud.

Leggeservice

Ønsker du hjelp til legging?
Kontakt vår samarbeidspartner Plenmester 1.